Sanata Daha Yakın Olun...

Eğitmen: Çiğdem ÜLKER

Toplam Ders Saati:

Ders Takvimi: Ekim-Kasım Aralık 20127

Ders Saati: Salı günleri 18:00 – 20:00

Program sonunda katılımcılara katılım belgesi ve başarı belgesi verilecektir.  

 

                                                     DERS PROGRAMI                                                                                                                     

  1.        YAZMA İHTİYACI ve YAZARLIKTA ALGILAMA SÜREÇLERİ

    -Niçin edebiyat, nedir edebiyat, nasıl edebiyat?

    -Edebiyatta yaratıcılığın yolu insanı ve onun dilini tanımaktan geçiyor.  

      2.        DİLİN SÖZ VARLIĞINA YAZARIN PENCERESİNDEN BAKMAK

                    -Dilin yazınsal etkinlikteki işlevi, yazarın dille ilişkisi.               

    -Sözcüklerin anlamsal ve kavramsal  yönü.

    -Kalıplaşmış dilsel yapılar ve bunların  edebi olana katkısı.

                    -Türkçenin ‘Edebiyat Dili’ olarak yazara sunduğu imkânlar.              –

           -Dilbilgisel açıdan doğru cümleyi kurabilmek.     

                 -Bir metni,  yazınsal kılan niteliksel ve dilsel yapıyı görebilmek.

  1. METİNDE TEMEL ÖGELER    

      – Yazınsal anlatının ögeleri:  Konu- Tema- İleti- Dil- Anlatıcı ve Bakış Açısı.

  1. ANLATIM TEKNİKLERİ

        – Hangi anlatım biçimlerini kullanabiliriz?

        5.KURGUNUN UNSURLARI ve KURMACA

            -Metinde Olay ve Olgu – Kurgu- Kişiler. 

    -Metinde  Mekân,  Zaman, Nesneler ve Metnin Sınırları.

    – Metni Kim anlatıyor?

      6.Bitirme Projesi değerlendirmesi.

   -Türk ve Dünya Edebiyatından metinlerin incelenmesi ve değerlendirmeler.(…)

  – Katılımcıların  oluşturdukları kurgusal metinlerin değerlendirilmesi.

                                                               DERSİN AMACI ve KAPSAMI

               Kendi yazınsal metinlerini oluşturmak isteyenlere, yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri derslerde yol göstermek ve yazınsal kimliklerini bulmalarına yardımcı olmaktır.Katılımcıların  çalışmalarını  biçimsel ve içeriksel olarak değerlendirmek ve geliştirmek amaçlanmaktadır.

Her ders üç aşamalı olarak gerçekleşecektir:

     1. Edebiyat ve yazma süreçleriyle ilgili kuramsal bilgi derslerin temelidir.  Ders müfredatında  verilen  başlıklar  ayrıntılı olarak anlatılacak ve  katılımcı soruları ile genişletilecektir.

2.Kuramsal derslerle birlikte Türkçe dünya edebiyatının seçkin isimlerinin öyküleri ve roman bölümleri dersimizin konusu olacaktır. Nobelli yazarların, bir ekol yaratan edebiyatçıların, kendi coğrafyasının sesini yansıtabilen yabancı sanatçıların metinleri sınıfta okunacak ve çözümlenecektir. Örneğin  Steinbeck, Murakami, Mo Yang, Cortazar, Marguez, Donald Barthelme, Doris Lessing, Alice Munro, Yasunari Kawabata, Montaigne, Thomas Mann, Sallinger,O’Henry, Anton Çehov, Wirgina Wollf okuyacağımız yazarlardan bazılarıdır.  Türk Edebiyatının ustaları, Sait Faik, Sabahattin Ali, Haldun Taner, Yusuf Atılgan, Leyla Erbil, Füruzan, Adalet Ağaoğlu, Nedim Gürsel, Nezihe Meriç, Pınar Kür, Nazlı Eray, Murathan Mungan, Orhan Pamuk, Tomris Uyar, Tezel Özlü, Vüsat O. Bener, Hasan Ali Toptaş,  metinlerini okuyacağımız yazarlardır.

   3.Katılımcılar kendi seçtikleri bir türde metin oluşturma çabası içinde olacaklardır. Bu metinler fotokopi ile çoğaltılacak ve katılımcılara dağıtılacaktır. Böylece, metni sınıfta birlikte okuma ve dinleme, birlikte değerlendirme, her yönüyle gözden geçirme süreci başlayacaktır. Bu, bir yazar adayı için faydalı, eşsiz bir deneyimdir. Derslerde genellikle okuyacağımız ve yazacağımız tür olarak “öykü” düşünülmektedir, ancak “roman” da çalışabileceğiz.

WebTasarım : AVRUPA MEDYA